เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,357,270 hits to-date.   This site has seen 165,357,270 hits to-date.   This site has seen 165,357,270 hits to-date.   This site has seen 165,357,270 hits to-date.   This site has seen 165,357,270 hits to-date.   This site has seen 165,357,270 hits to-date.   This site has seen 165,357,270 hits to-date.   This site has seen 165,357,270 hits to-date.   This site has seen 165,357,270 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมิติเวช ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี พิมพ์

     โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  จัดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 

Image

 

     ที่  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้มีการซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพความพร้อมในการระงับอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ผู้เข้ารับมาบริการได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น  ภายใต้คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล  
     โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ ชั้น 8 อาคาร A และได้มีการควบคุมเพลิงที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามลำดับขั้นตอน  เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นเหตุการณ์ได้ปฏิบัติตามแผนการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล และตามแผนระงับอัคคีภัยของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุ และอพยพคนไข้และพนักงานทางบันไดหนีไฟรวมถึงได้ประสานขอรถดับเพลิงและรถกระเช้ามาช่วยเหลือ อพยพผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ติดบนอาคารลงทางรถกระเช้า เพื่อมารวมกัน ณ จุดรวมพล โดยทำการตรวจสอบและคัดแยกระดับความรุนแรงของความเจ็บป่วยของผู้ป่วยอย่างชัดเจนด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นอย่างดีที่สุด และนำส่งผู้ป่วยหนักไปยังพื้นที่หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยทุกจุดที่เกี่ยวข้องสามารถทำการซ้อมแผนและปฏิบัติตามแผนได้อย่างเต็มที่และจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการซ้อมแผน ทั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นทุกเวลา โดยการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ในการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 
     การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติ การป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เน้นย้ำและถือปฏิบัติ ภายใต้ข้อกำหนดตาม พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542, กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง และเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.