เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,088,710 hits to-date.   This site has seen 167,088,710 hits to-date.   This site has seen 167,088,710 hits to-date.   This site has seen 167,088,710 hits to-date.   This site has seen 167,088,710 hits to-date.   This site has seen 167,088,710 hits to-date.   This site has seen 167,088,710 hits to-date.   This site has seen 167,088,710 hits to-date.   This site has seen 167,088,710 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เนื้อหอม! คณะอบต. เข้าศึกษาดูงานการจัดการ สวล.ต่อเนื่อง พิมพ์

     ชุมชนวัดช่องลมเริ่มเนื้อหอม คณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะในชุมชนต่อเนื่อง

Image

     ล่าสุด คณะ อบต.โนนสวาง จ.อุบลราชธานี กว่า 100 คน เดินทางไกลลงพื้นที่ศึกษาดูงาน รองปลัด อบต.โนนสวาง เผยมีปัญหาลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่บ่อยครั้ง ได้แต่จัดการฝังกลบ เล็งประสานผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกลดปริมาณขยะ
     วันที่ 24 พ.ย.63 ชาวบ้านชุมชนวัดช่องลม โดย นายรุ่งโรจน์ โล่ห์ทองคำ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดช่องลม และคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication องค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี นำโดย นายเวียงจันทร์ แก่นสาร นายยุทธนา บุญมั่น รองนายก อบต.โนนสว่าง และนายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์ รองปลัด อบต.โนนสวาง ที่ได้นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โนนสวาง พนักงานตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันในองค์กร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางต่อไปด้วยเช่นกัน
     ด้าน นายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์ รองปลัด อบต.โนนสวาง เปิดเผยว่าในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางนั้นเป็นพื้นที่ทีมีความกว้างขาวง มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านกระจายกันอยู่อาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้การจัดเก็บขยะไม่เหมือนกับที่เมืองพัทยา ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันถึงแม้จะมีไม่มาก แต่ปัญหาที่พบคือการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะที่พบแต่ละครั้งจะพบในจำนวนมาก และเมื่อเจ้าหน้าที่มาพบอีกทีก็กลายเป็นขยะเน่าเสียเกินกว่าที่จะนำมารีไซเคิล และด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านจึงไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปจัดการด้วยการฝังกลบและปลูกพืชคลุมดิน ตรงนี้ทาง อบต.จึงได้พยายามปลูกฝังเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานในการสร้างจิตสำนึก
     การเดินทางมาศึกษายังเมืองพัทยาในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับชมข่าวทางสถานีโทรทัศน์แล้วเห็นว่าชุมชนวัดช่องลมเป็นชุมชนที่มีการจัดการขยะด้วยระบบการเปิดทำการธนาคารขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน จึงรวบรวมข้อมูลก่อนประสานงานตอดต่อมาศึกษาดูงานดังกล่าว โดยเดินทางกันมา 2 รถบัส รวมแล้ว 100 กว่าคน แต่เนื่องด้วยคณะที่เดินทางมานั้นมีผู้สูงอายุไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินจึงขอรออยู่ที่ลานจอดรถวัดช่องลม เนื่องด้วยสถานที่จัดมีที่จอดรถไม่เพียงพอ จึงเดินมาดูงานได้ประมาณ 80 คน ซึ่งถือว่าการรับทราบข้อมูลการจัดการขยะของชุมชนในครั้งนี้ถือได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะเป็นแนวทางในการสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านที่ อบต.โนนสวางจะได้ดำเนินการต่อไป
     นอกจากนี้ ทางคณะองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้ให้ความสนใจการจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลเรื่องพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำจากพืช 100% ที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยทางทีมงานคณะ อบต.โนนสวางได้ประสานงานขอนามบัตรจากนายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์ รองปลัด อบต.โนนสวาง พร้อมแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อทำการติดต่อในการประสานงานข้อมูลและแนวทางความร่วมมือการผลักดันการใช้พลาสต์พืชในท้องถิ่นของ  อบต.โนนสวางตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้คลี่คลายแล้วจึงต้องการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้คนใน อบต.โนนสวางหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้นด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 14 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.