เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,088,976 hits to-date.   This site has seen 167,088,976 hits to-date.   This site has seen 167,088,976 hits to-date.   This site has seen 167,088,976 hits to-date.   This site has seen 167,088,976 hits to-date.   This site has seen 167,088,976 hits to-date.   This site has seen 167,088,976 hits to-date.   This site has seen 167,088,976 hits to-date.   This site has seen 167,088,976 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สสช.เปิดประชุมชี้แจงการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ พิมพ์

     ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ประจำปีงบประมาณ 2564

Image

     ที่ศาลาอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานในครั้งนี้
     สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จึงได้จัดทำโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-base Census) เพื่อการพัฒนางานด้านการจัดทำสำมะโนของประเทศจากวิธีการจัดทำแบบดั้งเดิม (Traditional census)  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการ ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียนต่าง ๆ (Register-based census) รวมทั้งการพัฒนากรอบแนวคิด (โมเดล) เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำ       สำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมประชากรของประเทศ
     ครั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี จึงจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (มี 2 อำเภอ คือ อำเภอศรีราชา และอำเภอพนัสนิคม) จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการจัดทำสำมะโนด้วยวิธีดั้งเดิม (Traditional census) หรือการจัดทำสำมะโนเต็มรูปแบบ (Full Census) คือการเก็บข้อมูลจากประชากรทุกคนในคุ้มรวมของการจัดทำสำมะโนฯ ตามที่อยู่จริงและลักษณะการอยู่อาศัยทั้งหมดในขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบหลายวิธี (Multi-Mode) และใช้โปรแกรมประยุกต์การทำงานของโครงการกิจกรรมพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลด้วยสมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม (พนักงานแจงนับ) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 14 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.