เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,160,520 hits to-date.   This site has seen 167,160,520 hits to-date.   This site has seen 167,160,520 hits to-date.   This site has seen 167,160,520 hits to-date.   This site has seen 167,160,520 hits to-date.   This site has seen 167,160,520 hits to-date.   This site has seen 167,160,520 hits to-date.   This site has seen 167,160,520 hits to-date.   This site has seen 167,160,520 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ ทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กร พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กร

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายจงรัก  สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และชุมชน เข้าร่วมการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงผลการดำเนินงานของเทศบาล แล้วทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อหาข้อผิดพลาด และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งปรับปรุง ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ให้กับผู้มารับบริการ โดยในแต่ละกองของเทศบาล ได้ออกมาชี้แจง โครงการ ที่ได้ดำเนินการมาในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ภายในเขตเทศบาล โครงการฝึกอบรมด้านผังเมืองแก่ประชาชน โครงการบางพระรวมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โครงการฝึกอบรม ระบบดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจสังคมและชุมชน เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการ ก็มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจ อย่างสูงสุด ทั้งนี้ เมื่อนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้มีการ หารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับโครงการต่างๆ และนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 19 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.