เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,151,859 hits to-date.   This site has seen 167,151,859 hits to-date.   This site has seen 167,151,859 hits to-date.   This site has seen 167,151,859 hits to-date.   This site has seen 167,151,859 hits to-date.   This site has seen 167,151,859 hits to-date.   This site has seen 167,151,859 hits to-date.   This site has seen 167,151,859 hits to-date.   This site has seen 167,151,859 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กฟผ. นำสื่อมวลชนภาคตะวันออกศึกษาดูงานด้านพลังงานพื้นที่ภาคตะวันตก พิมพ์

     โรงไฟฟ้าบางปะกง นำสื่อมวลชน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.จันทบุรี กว่า 60 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานของ กฟผ. ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี  ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 8 อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

Image

     โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำสื่อมวลชน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.จันทบุรี กว่า 60 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานของ กฟผ. ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี  ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 8 อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน ให้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ของโรงไฟฟ้าปางปะกง ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2  การบริหารจัดการเชื้อเพลิง การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. โดยมี นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง นายพงษ์พันธ์ กรวยทอง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2  ผู้บริหารของเขื่อนศรีนครินทร์มและผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.ให้การต้อนรับ
     นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าวว่า กฟผ. ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ.ด้วยดีตลอดมา  ทำให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของ กฟผ.โดยเฉพาะสื่อมวลชนภาคตะวันออก ที่ช่วยเผยแพร่ภารกิจของโรงไฟฟ้าบางปะกง มานานกว่า 30 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ได้ทำหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กฟผ. และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชน ดังนั้นการดูงานในครั้งนี้ จะทำให้สื่อมวลชนมีความรู้และเข้าใจสถานการณ์ ด้านพลังงานของประเทศมากขึ้น รวมถึงการจัดการด้านเชื้อเพลิง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังความร้อน และการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ  
     นายพงษ์พันธ์ กรวยทอง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 กล่าวว่า โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 อยู่ในขั้นตอนการทดสอบการเดินเครื่อง (Commissioning) โดยจะทดสอบการเริ่มต้นสตาร์ทเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (First Fire) ในเดือนธันวาคม 2563  ซึ่งเป็นหนึ่งในงานทดสอบหลักสำคัญ หลังจากนั้นจะเริ่มทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ และทดสอบเครื่องเพื่อจ่ายไฟเข้าระบบโครงข่ายครั้งแรก (First Synchronization) รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องเพื่อความเชื่อมั่น (Reliability Test) จนสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564 ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 93.5
     สำหรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 สร้างขึ้น เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1-2 เดิม ที่ปลดออกจากระบบไปแล้วเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน โดยโครงการฯ เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) 1,450 เมกะวัตต์ จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงตอนล่าง โครงการฯ ได้ติดตั้งระบบควบคุมปริมาณการระบายมวลสารทางอากาศ และมีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้านของโรงไฟฟ้าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

Image

Image

Image

ภาพ/ข่าว  พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 18 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.