เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,161,432 hits to-date.   This site has seen 167,161,432 hits to-date.   This site has seen 167,161,432 hits to-date.   This site has seen 167,161,432 hits to-date.   This site has seen 167,161,432 hits to-date.   This site has seen 167,161,432 hits to-date.   This site has seen 167,161,432 hits to-date.   This site has seen 167,161,432 hits to-date.   This site has seen 167,161,432 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สภาฯ เห็นชอบญัตติให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 โดยในที่ประชุมเห็นชอบญัตติว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล

Image

     ที่  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่างประธานสภาเทศบาลเป็นประธาน ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 โดยในที่ประชุม ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล โดยอำเภอศรีราชาได้แจ้งว่าคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมรับฟังการประชุม ที่ต้องถือปฏิบัติอาทิ ผู้เข้าร่วมรับฟังต้องนั่งในสถานที่ที่สภาเทศบาลจัดไว้ให้ ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมไม่มีสิทธิ์ในการแสดงคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่ประธานสภาจะอนุญาตและต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองศรีราชาเท่านั้น ผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ แล้วต้องไม่ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือจงใจกระทำการใดๆอันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภา และผู้ร่วมรับฟังการประชุมต้องไม่พกพาอาวุธหรือของมีคมใดๆเข้าไปในที่ประชุมเป็นต้น โดยในที่ประชุม ก็มีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว 11 เสียงไม่เห็นชอบ 1 เสียงและงดออกเสียง 2 เสียง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 19 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.