เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,161,696 hits to-date.   This site has seen 167,161,696 hits to-date.   This site has seen 167,161,696 hits to-date.   This site has seen 167,161,696 hits to-date.   This site has seen 167,161,696 hits to-date.   This site has seen 167,161,696 hits to-date.   This site has seen 167,161,696 hits to-date.   This site has seen 167,161,696 hits to-date.   This site has seen 167,161,696 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมเด็จฯ จัดโครงการระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  จัดโครงการระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

Image

 

     ที่  บริเวณสวนสมเด็จย่าภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   เป็นประธานเปิด โครงการระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  โดยมี นางสาวศิวพร อินทรภักดี  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน   เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในโรงพยาบาล ในด้านของคุณภาพ และให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ  รวมถึงตัวผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการคัดแยกขยะตามเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการจัดการขยะของโรงพยาบาลแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรมอีกด้วย
     สำหรับปัจจุบัน  ทางโรงพยาบาลเองก็ได้มีนโยบายจัดการขยะและของเสียภายในโรงพยาบาลอยู่แล้ว ตั้งแต่ ปี 2561  ซึ่งจัดทำโดยคณะอนุกรรมการจัดการวัตถุอันตรายและของเสีย   ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการใช้และนำมาปฏิบัติตามนโยบายการจัดการขยะของโรงพยาบาล   เพราะปัจจุบันขยะทั่วไปเฉลี่ย 2,500 กิโลกรัม / วัน  ,ขยะติดเชื้อ 864.78 กิโลกรัม / วัน  และขยะอันตรายเฉลี่ย 150 กิโลกรัม / วัน  
     ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย  ,ผู้รับบริการ  และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดทำโครงการในการบริหารจัดการขยะแบบคัดแยกจากต้นกำเนิด  ในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี  เพื่อสร้างมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะภายในโรงพยาบาล ในการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี  โดยได้รับความร่วมมือมาเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 19 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.