เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,151,811 hits to-date.   This site has seen 167,151,811 hits to-date.   This site has seen 167,151,811 hits to-date.   This site has seen 167,151,811 hits to-date.   This site has seen 167,151,811 hits to-date.   This site has seen 167,151,811 hits to-date.   This site has seen 167,151,811 hits to-date.   This site has seen 167,151,811 hits to-date.   This site has seen 167,151,811 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 9 พิมพ์

     อำเภอศรีราชาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ กำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ 9

Image

     ที่ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธาน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ 9 โดยก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตร อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ดีเด่นระดับอำเภอ จากโครงการพัฒนาบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพอำเภอศรีราชา โดยมี ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 11 คน จากนั้นได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับรองร้านค้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เนื่องจากพื้นที่ ส่วนใหญ่ในจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครที่ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านทำให้การยืนยันร้านค้าเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำหนดไว้ จังหวัดชลบุรี  จึงให้นายอำเภอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอได้แก่ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหรือข้าราชการอื่นที่มีหน้าที่ บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้ดำเนินการยืนยันร้านค้า เพื่อให้มีความทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนถึงปัจจุบัน มีร้านค้ามาลงทะเบียน ที่อำเภอศรีราชา รวม 4,093 ราย
     และที่ประชุมยังแจ้งเรื่องบทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเที่ยงธรรม ตามระเบียบและกฎหมาย จึงขอให้อำเภอเทศบาลแจ้งข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันเพื่อมิให้กระทำความผิดซึ่งมีบทกำหนดโทษตามกฎหมายรายละเอียดปรากฏตามสรุปความผิดและบทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ. ศ. 2562

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 18 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.