เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,151,931 hits to-date.   This site has seen 167,151,931 hits to-date.   This site has seen 167,151,931 hits to-date.   This site has seen 167,151,931 hits to-date.   This site has seen 167,151,931 hits to-date.   This site has seen 167,151,931 hits to-date.   This site has seen 167,151,931 hits to-date.   This site has seen 167,151,931 hits to-date.   This site has seen 167,151,931 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อบรม คกก.ประจำหน่วยเลือกตั้งนายก และ ส.อบจ.ชลบุรี พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

Image

     ที่  อาคารศรีราชาประชาคมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม นี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การเลือกตั้งมีความถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีหน้าที่กำกับดูแลให้การเลือกตั้งในหน่วยที่รับผิดชอบ เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ง ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องผ่านการเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนรับทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างครบถ้วนเสียก่อน โดยในวันนี้เป็นการอบรมให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต 1 อำเภอศรีราชา ซึ่งมีทั้งหมด 45 หน่วยเลือกตั้ง โดยมี พันจ่าเอกเฉลิม สำเนากลาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศบาลเมืองศรีราชาและร้อยตำรวจเอกกิตติ สิงหศิริ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองศรีราชา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 18 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.