เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,162,032 hits to-date.   This site has seen 167,162,032 hits to-date.   This site has seen 167,162,032 hits to-date.   This site has seen 167,162,032 hits to-date.   This site has seen 167,162,032 hits to-date.   This site has seen 167,162,032 hits to-date.   This site has seen 167,162,032 hits to-date.   This site has seen 167,162,032 hits to-date.   This site has seen 167,162,032 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค covid 19 อ.ศรีราชา พิมพ์

     อำเภอศรีราชา ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ covid 19 อำเภอศรีราชา

Image

     ที่ อาคารศรีราชาประชาคม นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุขอำเภอศรีราชา และผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
     ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องดำเนินการคือการสร้างองค์ความรู้ให้แกนนำและประชาชนในพื้นที่ มีการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายมีการเฝ้าระวังป้องกันติดตามสถานการณ์ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการเกิดโรคเพื่อนำองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนควบคุมโรคต่อไป จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อำเภอศรีราชา โดยมี คณะกรรมการอำนวยการ มีนายอำเภอศรีราชาเป็นประธานกรรมการ คณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล ประกอบด้วย เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในทุกพื้นที่ มีบทบาทหน้าที่จัดทำแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสถานการณ์และแก้ไขโรคติดต่อเฝ้าระวังตรวจจับการระบาดและความผิดปกติของการเกิดโรค สรุปสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาให้ผู้บริการและพื้นที่รับทราบและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความร่วมมือในการดำเนินงาน และยังมีคณะทำงานระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเมื่อเกิดความผิดปกติเพื่อแจ้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอและดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคให้สงบโดยเร็วและติดตามผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสในพื้นที่เกิดโรคและดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 19 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.