เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,153,760 hits to-date.   This site has seen 167,153,760 hits to-date.   This site has seen 167,153,760 hits to-date.   This site has seen 167,153,760 hits to-date.   This site has seen 167,153,760 hits to-date.   This site has seen 167,153,760 hits to-date.   This site has seen 167,153,760 hits to-date.   This site has seen 167,153,760 hits to-date.   This site has seen 167,153,760 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
มทร. วางมาตรการช่วยเหลือนศ. ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 พิมพ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วางมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการผ่อนผัน ยกเว้น เยียวยา ทำประกัน จัดหาแทปเลตให้กับนักศึกษาได้มีการเรียนออนไลน์

Image

     รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  รวมถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563  จัดให้มีการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 100% นอกจากนี้มหาวิทยาลัย มีการออกประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเน้นย้ำให้บุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติตาม คำสั่ง ประกาศ ที่รัฐบาลออกมา ควบคู่ด้วย
     โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังต่อไปนี้
     1. ผ่อนผันการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวนเงิน 1,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา  ส่วนที่เหลือให้ชำระครบเต็มจำนวน  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2564
     2. ยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า  ภาคการศึกษาที่ 2/2563   ตั้งแต่วันที่  4 ธันวาคม 2563 – 12 มีนาคม 2564 
     3. เยียวยาค่าหอพักนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเขตพื้นที่บางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี จำนวนครึ่งหนึ่ง ของภาคการศึกษาที่ 3/2562 ภาคการศึกษา 1/2563  และภาคการศึกษา 2/2563
     4. การทำประกันโควิดให้กับนักศึกษา ทุกระดับชั้น และทุกชั้นปี และบุคลากรทุกคน ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา
     5. จัดหาหน้ากากผ้า และสเปรย์การ์ดให้กับ นักศึกษาและบุคลากร ทุกคน ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา
     6. จัดให้มี HOTLINE COVID -19 สายด่วนเฉพาะกิจ  สอบถามข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
     7. เพิ่มช่องทางการให้บริการสำหรับ ONLINE  กับนักศึกษา ผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้
     8. กำหนดมาตรการและวางแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้ยืมอุปกรณ์กลับไปทำงานได้ และกำหนดการช่วงเวลาการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาทำงาน การเข้า - ออกงาน เพื่อลดการเดินทาง มาพร้อมกัน เพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดการสัมผัสเชื้อ
     9. ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่  ตรวจวัดไข้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากาก ก่อนเข้าในพื้นที่ทุกครั้ง
     10. ทำความสะอาด  ภายในอาคารปฏิบัติงาน อาคารเรียน และหอพักนักศึกษา ทุกจุดทั่วทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ทุกเขตพื้นที่
     11. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
      นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการจัดหาแท็ปเลต ให้นักศึกษา ใช้ในการเรียน และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้สำหรับอาจารย์ใช้ในการสอนด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 18 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.