เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 166,362,776 hits to-date.   This site has seen 166,362,776 hits to-date.   This site has seen 166,362,776 hits to-date.   This site has seen 166,362,776 hits to-date.   This site has seen 166,362,776 hits to-date.   This site has seen 166,362,776 hits to-date.   This site has seen 166,362,776 hits to-date.   This site has seen 166,362,776 hits to-date.   This site has seen 166,362,776 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI @Sriracha) พิมพ์

     งานเปิด ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวช ศรีราชา SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI @Sriracha) แห่งภาคตะวันออก

Image

     วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวช ศรีราชา SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI @Sriracha) โดยมีนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวช และ รพ.บีเอ็นเอช , แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม รพ.สมิติเวชและ รพ.บีเอ็นเอช., ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปกิต วิชยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช รพ.สมิติเวช ธนบุรี , รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวชศรีราชา , แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการ รพ.ชลบุรี รวมถึงผู้บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวชและบีเอ็นเอช กรุ๊ป 2 และแขกผู้มีเกียรติจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมในพิธีเปิด
     ในงานนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “The First Complete Allergy Center Of Eastern Thailand” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปกิต วิชยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช รพ.สมิติเวช ธนบุรี และรับฟังประสบการณ์จริง เมื่อลูกเป็นภูมิแพ้ จากแขกรับเชิญพิเศษ คุณเบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา อีกทั้งยังเปิดตัวแพทย์ประจำศูนย์ภูมิแพ้ รพ.สมิติเวชศรีราชา รวมทั้งชมวิธีการสาธิตการตรวจรักษาภูมิแพ้อีกด้วย
     จากการวิจัยพบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับการพบโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และปัญหาฝุ่นควัน มลพิษและ PM 2.5 ที่เพิ่มมากขึ้น
     จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่สำคัญในภาคตะวันออก มีการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม มีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆ มากขึ้น สมิติเวช เห็นถึงความสำคัญของการรักษาอาการเหล่านี้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งในพี้นที่ชลบุรีและภาคตะวันออก ยังไม่มีศูนย์รักษาโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะ จึงได้เปิดศูนย์ SAI @ Sriracha ขึ้นเพื่อดูแลทุกปัญหาภูมิแพ้ โดยใช้หลักวิชาเดียวกันกับที่ รพ.สมิติเวช ธนบุรี เราสามารถให้บริการทุกโรค ด้วยวิธีการรักษาเดียวกันที่ประสพผลสำเร็จมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น โรคหอบหืด โรคโพรงจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ลมพิษ แพ้นมวัว แพ้อาหารทะเล และภาวะแพ้รุนแรง ซึ่งให้การวินิจฉัยและค้นหาสาเหตุโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
     ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวช ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานที่แน่วแน่ในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อย่างดีที่สุด ด้วยความเชี่ยวชาญผสานด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิแพ้ที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปกิต วิชยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้สมิติเวช รพ.สมิติเวช ธนบุรี ได้นำความเชี่ยวชาญมาสร้างทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ด้วยความมุ่งหวังและมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษาเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด
ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวชศรีราชา ได้นำเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้การดูแลรักษา เช่น การตรวจสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง การตรวจระดับภูมิคุ้มกัน การทดสอบการแพ้อาหารและยา การรักษาโดยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ การรักษาเฉพาะทาง เช่นการรักษาโรคผื่นแพ้ผิวหนัง โดยการแช่น้ำเกลือและพันตัว ( Wet Wrap Therapy ) ในผู้ป่วยผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ และการรักษาการแพ้อาหาร ชนิดเฉียบพลันโดยการรับประทาน (Oral immunotherapy) เป็นแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี การรักษาเหล่านี้ทำให้อาการของโรคลดลง สามารถลดการใช้ยา ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม
การบริการของศูนย์ภูมิแพ้ สมิติเวชศรีราชา
• ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง (Skin Prick Test)
• ตรวจเลือดจำเพาะหาภูมิแพ้ (Specific IgE)
• ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
• การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจ (FeNO)
• การตรวจเซลล์ภูมิแพ้ในจมูก เสมหะ (Nasal Cytology, Sputum Cytology)
• ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการแพ้อาหาร และแพ้ยา (Food Challenge and Drug Challenge)
• การตรวจวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary Immunodeficiency Diseases)
• รักษาโรคภูมิแพ้โดยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen Immunotherapy)
• การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารโดยวิธี Oral Immunotherapy Therapy (OIT)
• ให้การรักษาโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic Dermatitis) ด้วยการทำ saline bath และ Wet Wrap Therapy)
• ชุดฉีด Adrenaline สำหรับผู้ป่วยแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
• การให้ยา biologic agents เช่น Anti IgE
• การให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้ การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วยภูมิแพ้ ( Environment Control)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.