เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,160,832 hits to-date.   This site has seen 167,160,832 hits to-date.   This site has seen 167,160,832 hits to-date.   This site has seen 167,160,832 hits to-date.   This site has seen 167,160,832 hits to-date.   This site has seen 167,160,832 hits to-date.   This site has seen 167,160,832 hits to-date.   This site has seen 167,160,832 hits to-date.   This site has seen 167,160,832 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ว.อาชีวะฯ พิมพ์

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

Image

     ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา นายเทียม พัฒนพงศ์ศิริกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ในวิถีนิวนอร์มอล โดยมี คณะครูอาจารย์เข้าร่วมในพิธี โดยมีนายพรรษา จุดาบุตร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษาปลูกจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันกับสถาบันทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอีกด้วย
    ซึ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 โดยจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ประกอบด้วย สาขางานการบัญชีสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการขาย และในปีการศึกษา 2555 ได้ทำการเปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวคือสาขางานการโรงแรมและได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2560
     สำหรับปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 76 คน โดยแยกตามระดับดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้ คือสาขางานการบัญชีจำนวน 6 คน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน 31 คน สาขางานการตลาดจำนวน 10 คน และสาขางานการโรงแรมจำนวน 18 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 16 คน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 19 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.