เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,161,024 hits to-date.   This site has seen 167,161,024 hits to-date.   This site has seen 167,161,024 hits to-date.   This site has seen 167,161,024 hits to-date.   This site has seen 167,161,024 hits to-date.   This site has seen 167,161,024 hits to-date.   This site has seen 167,161,024 hits to-date.   This site has seen 167,161,024 hits to-date.   This site has seen 167,161,024 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ พิมพ์

     ชลบุรี จัดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักาษมรดกไทย) 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) หมู่1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
     เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักมรดกไทย) 2 เมษายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโดย ทาสีโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งเรียน ทำความสะอาดห้องน้ำ และปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานศึกษาโดยรอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) หมู่1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้เรียบร้อยต่อไป
     สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.จิตอาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2.จิตอาสาภัยพิบัติ เป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชาทาน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยร่วม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว และ3. จิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมในงานพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อความเรียบร้อยอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 19 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.