เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 169,215,884 hits to-date.   This site has seen 169,215,884 hits to-date.   This site has seen 169,215,884 hits to-date.   This site has seen 169,215,884 hits to-date.   This site has seen 169,215,884 hits to-date.   This site has seen 169,215,884 hits to-date.   This site has seen 169,215,884 hits to-date.   This site has seen 169,215,884 hits to-date.   This site has seen 169,215,884 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมสภา ทม.ศรีราชา พิจารณาร่างเทศบัญญัติ พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมสภาเทศ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

Image

     ที่  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเป็นประธานในการประชุมสภาเทศ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  โดยมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในวาระที่ 2 และ 3 จากนั้น นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565
     จากนั้นคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติหลายญัตติต่อสภา อาทิ ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป งบลงทุน โครงการก่อสร้างต่อเติมดาดฟ้า ในห้องประชุมสภาเทศบาล จำนวน 1,246,000  บาท โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 730,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจุรินทร์และมิตร และโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแหลมเกตุ เชื่อมถนนสุขุมวิท จำนวน สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท เพื่อแก้ปัญหาการจราจร สร้างความปลอดภัย ให้กับผู้สัญจร ไปมา เพราะจะมีการ สร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขึ้น  ซึ่งสภาเทศบาลก็มีมติเห็นชอบกับทุกญัตติ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 26 กันยายน 2021
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.