เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 169,542,954 hits to-date.   This site has seen 169,542,954 hits to-date.   This site has seen 169,542,954 hits to-date.   This site has seen 169,542,954 hits to-date.   This site has seen 169,542,954 hits to-date.   This site has seen 169,542,954 hits to-date.   This site has seen 169,542,954 hits to-date.   This site has seen 169,542,954 hits to-date.   This site has seen 169,542,954 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปกครอง ชลบุรี จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ พิมพ์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบ New Normal 2021

Image

     วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบ New Normal 2021 ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น3 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     ตามที่กรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ New Normal 2021ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม” จำนวน 1 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน พัฒนาระบบอำนวยความเป็นธรรมและระบบการรายงานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด อำเภอ สร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
     สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์ดำรงธรรม ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสาถนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ11 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด และผลการพิจารณาปรากฏว่า อำเภอเมืองชลบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ New Normal 2021ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม” ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่มีผลงานดีเด่นต่อไป

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 27 ตุลาคม 2021
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.