• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 172,830,413 hits to-date.  This site has seen 172,830,413 hits to-date.  This site has seen 172,830,413 hits to-date.  This site has seen 172,830,413 hits to-date.  This site has seen 172,830,413 hits to-date.  This site has seen 172,830,413 hits to-date.  This site has seen 172,830,413 hits to-date.  This site has seen 172,830,413 hits to-date.  This site has seen 172,830,413 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อจัดทำแผนชุมชน พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Image

 

     ที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ประธานในการประชุม โครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนทั้ง 13 ชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้
     ภายในการประชุม เปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุมชนเสนอปัญหาและความต้องการ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กิจกรรม/โครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนทั้ง 13 ชุมชน
     ซึ่งการประชุม ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง  แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนทั้ง 13 ชุมชน กำหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชนร่วมกันจัดทำแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนของตน และสามารถแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ในการประชุม เทศบาลเมืองศรีราชายังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนชุมชนที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำแก่ชุมชนในการดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 25 พฤษภาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.