• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 172,831,466 hits to-date.  This site has seen 172,831,466 hits to-date.  This site has seen 172,831,466 hits to-date.  This site has seen 172,831,466 hits to-date.  This site has seen 172,831,466 hits to-date.  This site has seen 172,831,466 hits to-date.  This site has seen 172,831,466 hits to-date.  This site has seen 172,831,466 hits to-date.  This site has seen 172,831,466 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อนุมัติ 120 ล้าน โครงการเกาะลอยโฉมใหม่ พิมพ์

     สภาเทศบาลเมืองศรีราชามีมติอนุมัติงบประมาณ 120 ล้าน ในโครงการเกาะลอยโฉมใหม่

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองศรีราชา นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 โดยในที่ประชุมนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการเกาะลอยโฉมใหม่ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเกาะลอยและสานสาธารณะตรงข้ามตำรวจน้ำ เป็นเงิน หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองแบบยั่งยืน โดยจะมีการก่อสร้างและปรับปรุงตามงานต่างๆ อาทิ งานเรียงหินป้องกันคลื่น ปรับปรุงถนนและลานจอดรถเดิม ก่อสร้างทางเดินบริเวณเวทีและอัฒจรรย์ งานก่อสร้างบ่อเต่า เวที  ที่จอดจักรยาน อาคารห้องน้ำ งานระบบไฟฟ้า ปรับปรุงศาลาพักผ่อนและอาคารต่างๆ  งานก่อสร้างทางเดินวิ่ง ลานเซิร์ฟสเก็ต งานปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับ เป็นต้น  ซึ่งทางสภาเทศบาลก็มีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 25 พฤษภาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.