• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 172,832,280 hits to-date.  This site has seen 172,832,280 hits to-date.  This site has seen 172,832,280 hits to-date.  This site has seen 172,832,280 hits to-date.  This site has seen 172,832,280 hits to-date.  This site has seen 172,832,280 hits to-date.  This site has seen 172,832,280 hits to-date.  This site has seen 172,832,280 hits to-date.  This site has seen 172,832,280 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรีจัดพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” พิมพ์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”

Image

     วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอบ่อทอง เป็นผู้รับมอบหนังสือพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้คนและช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลต่อไป
     ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อ สืบสาน รักษาต่อยอด แนวพระราช ดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาการอยู่รวมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งในปัจจุบันโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้ดำเนินการมาครบ 1 ปี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติ กรรมช้าง จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์" เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผล กระทบจากจากช้างศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและอำเภอ ห้องสมุดหน่วยงานท้องที่ หน่วยงานท้องถิ่น ในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านเครือข่าย

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 25 พฤษภาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.