• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,165,446 hits to-date.  This site has seen 173,165,446 hits to-date.  This site has seen 173,165,446 hits to-date.  This site has seen 173,165,446 hits to-date.  This site has seen 173,165,446 hits to-date.  This site has seen 173,165,446 hits to-date.  This site has seen 173,165,446 hits to-date.  This site has seen 173,165,446 hits to-date.  This site has seen 173,165,446 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
มทร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิมพ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Image

     วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๖๔ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๘,๒๒๘.๙๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งเเสนสามหมื่นเเปดพันสองร้อยยี่สิบเเปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
     ทั้งนี้ในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าร่วมพิธี จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด โดยให้บุคลากรและนักศึกษาตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมพิธี

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 29 มิถุนายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.