เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 170,719,917 hits to-date.   This site has seen 170,719,917 hits to-date.   This site has seen 170,719,917 hits to-date.   This site has seen 170,719,917 hits to-date.   This site has seen 170,719,917 hits to-date.   This site has seen 170,719,917 hits to-date.   This site has seen 170,719,917 hits to-date.   This site has seen 170,719,917 hits to-date.   This site has seen 170,719,917 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
วธ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พิมพ์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

Image

     วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น3 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อการสื่อสารความอย่างชัดเจนและงดงามผ่านการประดวดคำขวัญต่อไป      
     นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงสนพระราชหฤทัยและห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทย ทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
     ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดชลบุรีมีผู้ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวชมพูนุท วงศ์พิมล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร จึงได้มอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 28 มกราคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.