• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,167,916 hits to-date.  This site has seen 173,167,916 hits to-date.  This site has seen 173,167,916 hits to-date.  This site has seen 173,167,916 hits to-date.  This site has seen 173,167,916 hits to-date.  This site has seen 173,167,916 hits to-date.  This site has seen 173,167,916 hits to-date.  This site has seen 173,167,916 hits to-date.  This site has seen 173,167,916 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยี่ยมเยือน ม.บูรพา พิมพ์

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยบูรพา

Image

     รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมสำนักบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงานและหารือแนวทางในการดำเนินงานด้านความร่วมมือรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการและฝึกอบรม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย
     หลังจากเสร็จสิ้นการหารือดังกล่าว อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะ ได้พบปะกับนิสิตชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทย ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย Miss Samoudthon Sisanonh Miss Thipkesone Phetsopha Miss Chanphet Inchai และMr. Somsanouk Nonpasith ที่มาต้อนรับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะในการเยือนมหาวิทยาลัยบูรพาครั้งนี้
     จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดโครงการฝึกอบรมอันจะเป็นประโยชน์และสามารถนำมาพัฒนาความร่วมมือทั้งสองหน่วยงานต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.