• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,165,182 hits to-date.  This site has seen 173,165,182 hits to-date.  This site has seen 173,165,182 hits to-date.  This site has seen 173,165,182 hits to-date.  This site has seen 173,165,182 hits to-date.  This site has seen 173,165,182 hits to-date.  This site has seen 173,165,182 hits to-date.  This site has seen 173,165,182 hits to-date.  This site has seen 173,165,182 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการอบรมความปลอดภั ยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

Image

     ที่ โถงชั้นล่างเทศบาลเมืองศรีราชาผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลได้เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการประชุมสุขาภิบาลอาหาร ต่อมาที่  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายประภัส เจริญสันติสุข รองนากยกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่ประชาชนต้องเร่งรีบในการประกอบอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  จึงส่งผลให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิต  มีการปรับเปลี่ยนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งต้องอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น  การบริโภคก็เช่นกัน  ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารปรุงสำเร็จจากร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือรับประทานอาหารตามร้านอาหาร หากอาหารที่ซื้อมานั้นไม่สะอาดและปลอดภัย  อย่างเพียงพอแล้ว ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคอย่างแน่นอน
     อีกทั้งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์  ซึ่งจะมีผลในการพิจารณาออกใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหารแก่ผู้ประกอบการด้วยจึงได้จัดอบรมให้กับผู้ประกอบร้านอาหาร ในหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 50 คน  ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกวิธี  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงประกอบอาหารให้ถูกต้องและถูกสุขลักษณะ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร  ที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste โดยมี นายกฤษพล ขันธะกาด นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 29 มิถุนายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.