เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 170,720,933 hits to-date.   This site has seen 170,720,933 hits to-date.   This site has seen 170,720,933 hits to-date.   This site has seen 170,720,933 hits to-date.   This site has seen 170,720,933 hits to-date.   This site has seen 170,720,933 hits to-date.   This site has seen 170,720,933 hits to-date.   This site has seen 170,720,933 hits to-date.   This site has seen 170,720,933 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีลงนาม MOU พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์ พิมพ์

     องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ลงนาม MOU พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์

Image

     วันนี้  ที่ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และทรัพยากร ภาคตะวันออกสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     ความร่วมมือในครั้งนี้ สพฉ.ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย การกำกับดูแลนักท่องเที่ยวผู้เข้าชม และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะการแพทย์ฉุกเฉิน การท่องเที่ยวในสวนสัตว์ ถือเป็นหนึ่งในกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ โดยปัจจุบันมีการท่องเที่ยวในสวนสัตว์กันอย่างมาก ซึ่งโดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุ
     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดการจัดการในองค์การสวนสัตว์ฯอย่างปลอดภัย พร้อมส่งเสริม สนับสนุนและ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางและมาตรฐานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การสวนสัตว์ฯ รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย การฝึกอบรม ตลอดจนการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เจ็บป่วย ฉุกเฉินเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น
     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์  และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่จะทำให้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ฯได้ตระหนักถึงการเตรียมการป้องกันการเกิดเหตุบาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการตอบโต้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งถือเป็นการบูรณาการและต่อ ยอดงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และมาตรฐานการให้บริการในองค์การ สวนสัตว์ฯ ให้ขยายผลออกไปในวงกว้าง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป. 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 28 มกราคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.