• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,163,118 hits to-date.  This site has seen 173,163,118 hits to-date.  This site has seen 173,163,118 hits to-date.  This site has seen 173,163,118 hits to-date.  This site has seen 173,163,118 hits to-date.  This site has seen 173,163,118 hits to-date.  This site has seen 173,163,118 hits to-date.  This site has seen 173,163,118 hits to-date.  This site has seen 173,163,118 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.บูรพา เป็นวันแรก พิมพ์

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันแรก

Image

     เวลา 09.21 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันแรก ในการนี้ ถวายปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป แล้วพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี จำนวน 23 คณะ 4 วิทยาลัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 2,930 คน
     โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “บัณฑิตทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษา แต่ละคนคงจะได้นำความรู้ทั้งปวงที่เล่าเรียนมา ไปสร้างสรรค์ความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป แต่นอกจากความรู้ในหลักวิชาแล้ว การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จ บัณฑิตทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ประกอบกิจการงานด้วยความอดทนพากเพียร รู้หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม หากบัณฑิตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมดังกล่าวนี้ ความสำเร็จในการประกอบกิจการงานของแต่ละคน ก็จะประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนของประเทศชาติ”

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 29 มิถุนายน 2022
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.