• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,535,304 hits to-date.  This site has seen 175,535,304 hits to-date.  This site has seen 175,535,304 hits to-date.  This site has seen 175,535,304 hits to-date.  This site has seen 175,535,304 hits to-date.  This site has seen 175,535,304 hits to-date.  This site has seen 175,535,304 hits to-date.  This site has seen 175,535,304 hits to-date.  This site has seen 175,535,304 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ผวจ.ชลบุรี เข้าตรวจแผงชำแหละหมู พร้อมตรึงราคาก่อนไหว้ตรุษจีน พิมพ์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจแผงชำแหละหมู แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเนื้อสุกรชำแหละมีราคาสูง พร้อมตรึงราคาก่อนไหว้ตรุษจีน ไม่ให้แพงเกินความเป็นจริง

Image

     วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไขย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอเมืองชลบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจการกักตุนเนื้อสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ที่ตลาดใหม่ชลบุรี และร้านจำหน่ายหมูเนื้อแดงโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
     นายภัครธร์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ราคาเนื้อสุกร ปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการหรือผู้ค้าเนื้อสุกรในการกักตุนเนื้อสุกร โดยประสงค์ให้ เนื้อสุกรขาดแคลนในท้องตลาด เพื่อที่จะได้นำเนื้อสุกรออกจำหน่ายในราคาที่สูง ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
     สำหรับจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมเร่งสำรวจข้อมูลฟาร์มสุกร จำนวนสุกร ผู้เลี้ยงสุกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเตรียมการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวังควบคุม กำกับการเคลื่อนย้ายสุกรและซากให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำรวจ ตรวจตราการ กักตุนเนื้อสุกร กำกับดูแลร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ โดยติดป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจน แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้ แจ้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านหรือปศุสัตว์อำเภอทันที ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งเฝ้าระวัง หากประชาชนพบราคาหมูแพงกว่าความเป็น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนสามารถแจ้งเหตุผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 1567 ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
     ด้าน ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อำเภอเมืองชลบุรี ได้แก่ ร้านเบทาโกร ช๊อป สาขาชลบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด ร้านหมูสดใส อยู่ที่หมู่3 ตำบลห้วยกะปิ ร้านศิริไลฟาร์ม ฟู๊ด อยู่ที่หมู่4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี และร้านเจ้คิ้ม หมูบางทราย ตำบลบางทราย ส่วนอำเภอศรีราชา ได้แก่ ร้านเบทาโกร ช็อป สาขาบ่อวิน อยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ส่วนอำเภอเกาะจันทร์ ได้แก่ ร้าน K&N meat อยู่ที่ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ส่วนอำเภอบ่อทอง ได้แก่ ร้านคุณนุ หมูสด อยู่ตรงข้ามเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ตำบลบ่อทอง และอำเภอบ้านบึง ได้แก่ ร้านคูณทรัพย์ หมูอนามัย อยู่ที่ชอยเชิดน้อย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จำหน่ายหมูเนื้อแดง ในราคากิโลกรัม 150 บาท จำกัด คนละไม่เกิน 2 กิโลกรัม ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 -277217

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.