เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,713,468 hits to-date.   This site has seen 174,713,468 hits to-date.   This site has seen 174,713,468 hits to-date.   This site has seen 174,713,468 hits to-date.   This site has seen 174,713,468 hits to-date.   This site has seen 174,713,468 hits to-date.   This site has seen 174,713,468 hits to-date.   This site has seen 174,713,468 hits to-date.   This site has seen 174,713,468 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
หารือการลงทะเบียนรับอุปกรณ์แจ้งเหตุ SOS Tracker Phone พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา หารือการลงทะเบียนรับอุปกรณ์แจ้งเหตุ SOS Tracker Phone พร้อม Sim

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 3  เทศบาลเมืองศรีราชา นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อหารือการลงทะเบียนรับอุปกรณ์แจ้งเหตุ SOS Tracker Phone พร้อม Simตามที่เทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดทำโครงการสายด่วนห่วงใย เทศบาลฯ ใส่ใจดูแลประชาชนด้วยการจัดบริการสาธารณะ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สามารถเข้าถึงในทุกกลุ่มวัย ทันต่อเหตุการณ์ ลดความสูญเสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS Tracker Phone พร้อม Sim จึงได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร แจ้งเหตุในกรณีฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์ การนำไปใช้อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินฯ เหมาะสมกับบุคคลและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงประกาศรับลงทะเบียนบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการสายด่วนห่วงใย เทศบาลใส่ใจดูแลประชาชน และประสงค์ขอรับ(ยืม) อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS Tracker Phone พร้อม Sim สำหรับบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยจะได้ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว  จำนวน 100 เครื่อง
ซึ่งมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
- อยู่เพียงลำพัง หรืออยู่ลำพังบางช่วงเวลา
- มีโรคประจำตัว และโรคนั้นมีความรุนแรง หรือมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้โรคนั้นรุนแรงมากขึ้น
- กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ป่วยเรื้อรัง ไม่มีโทรศัพท์
- มีฐานะยากจน
- ยินดีรับเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนด
- มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
- พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 26 พฤศจิกายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.