• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,155,964 hits to-date.  This site has seen 173,155,964 hits to-date.  This site has seen 173,155,964 hits to-date.  This site has seen 173,155,964 hits to-date.  This site has seen 173,155,964 hits to-date.  This site has seen 173,155,964 hits to-date.  This site has seen 173,155,964 hits to-date.  This site has seen 173,155,964 hits to-date.  This site has seen 173,155,964 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
บ๊ะจ่าง กู้วิกฤติโควิด 19 พิมพ์

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ หลักสูตรการทำบ๊ะจ่าง กู้วิกฤติโควิด 19

Image

     ที่  อาคารศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายชัยยศ  สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ หลักสูตรการทำบ๊ะจ่าง ประจำปีงบประมาณ 2565
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีอาชีพ  มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในระดับบุคคล  ครัวเรือนและชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ขึ้น เพื่อฝึกสอนประชาชน ให้มีความรู้  มีทักษะในการทำอาหารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ  พร้อมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะตามความถนัดของตนเอง เพิ่มมูลค่าของผลงาน  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
     ที่ผ่านมา ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 การฝึกอาชีพในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ประชาชนได้พลิกฟื้นกลับมาสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ซึ่งเมื่อผู้ร่วมโครงการได้ฝึกทำเสร็จสิ้น นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้เดินทางมาร่วมชิมอาหารและให้กำลังใจกับผู้ร่วมโครงการ โดยในครั้งนี้ มีนางบังอรคล้ายแก้ว จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี  มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 29 มิถุนายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.