• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,165,062 hits to-date.  This site has seen 173,165,062 hits to-date.  This site has seen 173,165,062 hits to-date.  This site has seen 173,165,062 hits to-date.  This site has seen 173,165,062 hits to-date.  This site has seen 173,165,062 hits to-date.  This site has seen 173,165,062 hits to-date.  This site has seen 173,165,062 hits to-date.  This site has seen 173,165,062 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดประชุม คกก.ชุมชน ทม.ศรีราชา ครั้งที่ 3/2565 พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 3/2565

Image

     เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรี นายศรุต รัตนะวลีลิขิต เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายเทียม พัฒนพงศ์สิริกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 13 ชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 เพื่อทราบและพิจารณา
1. ขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2.การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือคนพิการ ตามมาตรา
3. การสำรวจบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อขอรับการสงเคราะห์ ในการซ่อมแชม/ปรับปรุงบ้านพักอาศัยเพื่อดำเนินงานตามโครงการ "จัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุที่ใช้
4. การขอรับงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ป้องกันโรคโควิด-19 ในตำบลศรีราชา
5. กิจกรรม "ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 29 มิถุนายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.