• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,532,649 hits to-date.  This site has seen 175,532,649 hits to-date.  This site has seen 175,532,649 hits to-date.  This site has seen 175,532,649 hits to-date.  This site has seen 175,532,649 hits to-date.  This site has seen 175,532,649 hits to-date.  This site has seen 175,532,649 hits to-date.  This site has seen 175,532,649 hits to-date.  This site has seen 175,532,649 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ พิมพ์

    ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชาเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565

Image

     ที่  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางพระ นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 โดยมี นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และนายเอกรัฐ  เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ พร้อมกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมงาน
     ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผน การผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดงาน มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และการตลาด โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย
     สถานีเรียนรู้ที่ 1 การผลิตและขยายแตนเบียนบราคอนเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว
     สถานีเรียนรู้ที่ 2 การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
     สถานีเรียนรู้ที่ 3 การผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
     สถานีเรียนรู้ที่ 4 การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศเพื่อลดต้นทุนการผลิต
     และสถานีถ่ายทอดความรู้รอง เป็นการนำเสนอองค์ความรู้และบริการการเกษตรอื่นๆ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีราชา และกิจกรรมเสริม เป็นการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.