เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,713,852 hits to-date.   This site has seen 174,713,852 hits to-date.   This site has seen 174,713,852 hits to-date.   This site has seen 174,713,852 hits to-date.   This site has seen 174,713,852 hits to-date.   This site has seen 174,713,852 hits to-date.   This site has seen 174,713,852 hits to-date.   This site has seen 174,713,852 hits to-date.   This site has seen 174,713,852 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น เพื่อปรับพื้นฐาน ทำความเข้าใจ กฎระเบียบ สิทธิของบุตรหลาน

Image

     ที่ ลานอนเกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายสกันณ์วุฒิ เศรษฐีกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา   เป็นประธานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565   ระดับชั้นก่อนปฐมวัย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา  พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลาการของโรงเรียน เข้าร่วม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     โดย มีการชี้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน ร่วมถึงปรึกษาหารือ ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกด้านการศึกษา การส่งเสริมจริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ การส่งเสริมด้านกีฬา  การเตรียมตัววางเเผนระบบการเรียนการสอน 2 ภาษา จัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ ทั้ง การฟัง การเขียน การอ่าน และ ทักษะด้านต่างๆ   ส่งเสริมโภชนาการ ที่เหมาะสมแก่นักเรียน เพื่อพัฒนาการด้านสุขภาพ   และเฝ้าดูความประพฤติของนักเรียน เพื่อหาทางแก้ไข ปรับปรุง และ ส่งเสริมให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนดีขึ้นในปีการศึกษานี้ อีกด้วย  พร้อมกำชับผู้ปกครองถึงการจัดการจราจรของโรงเรียนชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียน ลดปัญหาการจราจร และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น ประจำวิชา ฝ่ายปกครอง อีกด้วย

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 26 พฤศจิกายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.