เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,713,708 hits to-date.   This site has seen 174,713,708 hits to-date.   This site has seen 174,713,708 hits to-date.   This site has seen 174,713,708 hits to-date.   This site has seen 174,713,708 hits to-date.   This site has seen 174,713,708 hits to-date.   This site has seen 174,713,708 hits to-date.   This site has seen 174,713,708 hits to-date.   This site has seen 174,713,708 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
บางพระสะอาดชุมชนร่วมใจ พิมพ์

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดโครงการบางพระสะอาดชุมชนร่วมใจ ประจำปี 2565

Image

     ที่  โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิด โครงการบางพระสะอาดชุมชนร่วมใจ ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ชาวชุมชนกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน และนายเอกรัฐ  เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
     โดยได้ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาด  บริเวณเส้นทางจักรยาน ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระถึงจุดชมวิว ริมขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ  และแบ่งกลุ่มทำความสะอาดทุกหมู่ในพื้นที่ โดยโครงการบางพระสะอาดชุมชนร่วมใจ ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้ร่วมกันทำความดี และได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา การจัดการขยะเป็นลำดับแรก และนโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายของจังหวัดชลบุรี  โดยช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน  เส้นทางคมนาคม  สถานที่สาธารณะ  แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งนอกจากจะทำให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว ยังส่งผลให้นักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ถ้าหากสิ่งแวดล้อมดี ก็จะส่งผลดีตามมา ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ควรช่วยกันรณรงค์รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังลูกหลานเยาวชนคนรุ่นหลัง ให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สืบไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 26 พฤศจิกายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.