• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,162,758 hits to-date.  This site has seen 173,162,758 hits to-date.  This site has seen 173,162,758 hits to-date.  This site has seen 173,162,758 hits to-date.  This site has seen 173,162,758 hits to-date.  This site has seen 173,162,758 hits to-date.  This site has seen 173,162,758 hits to-date.  This site has seen 173,162,758 hits to-date.  This site has seen 173,162,758 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
คกก. เข้าตรวจประเมิน ทม.ศรีราชา ประจำปี 2565 พิมพ์

     คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจประเมินเทศบาลเมืองศรีราชา ประจำปี 2565

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ที่ได้เดินทางมาตรวจประเมินเทศบาลเมืองศรีราชา ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยจะจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเเละเมืองพัทยา จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
     ทั้งนี้ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 และนำผลการประเมินพร้อมคำแนะนำไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการในปีต่อไป ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image

Image

Image

Image

Image

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 29 มิถุนายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.