• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,165,758 hits to-date.  This site has seen 173,165,758 hits to-date.  This site has seen 173,165,758 hits to-date.  This site has seen 173,165,758 hits to-date.  This site has seen 173,165,758 hits to-date.  This site has seen 173,165,758 hits to-date.  This site has seen 173,165,758 hits to-date.  This site has seen 173,165,758 hits to-date.  This site has seen 173,165,758 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จฯ จัดพิธีไหว้ครู พิมพ์

     ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

Image

     ที่  ห้องประชุมสุทัศน์-แอนนาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารและนิสิตแพทย์ร่วมในพิธีไหว้ครู โดยก่อนเริ่มพิธีผู้แทนนิสิตแพทย์  กล่าวรายงาน  กล่าวนำบทสวดเคารพครู นำร้องเพลงพระคุณที่สาม นำกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนิสิตแพทย์  นำพานดอกไม้ ทำความเคารพคณาจารย์ นิสิตแพทย์ นำพวงมาลัยทำความเคารพคณาจารย์
     จากนั้น ได้มีการมอบรางวัลอาจารย์ในดวงใจ มอบรางวัลลีลาวดี ด้านต่างๆ แก่นิสิตแพทย์ ดังนี้ ด้านการเรียน รายวิชา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  กุมารเวชศาสตร์ ด้านนักกิจกรรมดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตแพทย์ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งการไหว้ครูถือว่าเป็นพิธีกรรมที่สำคัญ เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ  เป็นการแสดงตนว่า ขอเป็นศิษย์ เป็นการเคารพและแสดงความนอบน้อมอย่างถูกต้อง ถูกวิธี
     ด้วยความสำคัญของพิธีดังกล่าว นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจมีความซาบซึ้งในความหมายและความสำคัญของ  ครู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 29 มิถุนายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.