• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,853,073 hits to-date.  This site has seen 173,853,073 hits to-date.  This site has seen 173,853,073 hits to-date.  This site has seen 173,853,073 hits to-date.  This site has seen 173,853,073 hits to-date.  This site has seen 173,853,073 hits to-date.  This site has seen 173,853,073 hits to-date.  This site has seen 173,853,073 hits to-date.  This site has seen 173,853,073 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดโครงการปกป้องสภาบันพระมหากษัตริย์ พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา   จัดโครงการปกป้องสภาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบารมีของพระมหากษัตริย์และเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันพนระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยทางเทศบาลเมืองศรีราชา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีราชา ให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบารมีของพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดรวมถึงน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่ดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลังมวลชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาติ      
     โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ประชาชนจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน  100  คน โดยมี ร้อยโท  นิมิต จันทร์ชาญ และคณะครูฝึกจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2  รักษาพระองค์  ค่ายพรหมโยธี มาเป็นวิทยาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.