• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,853,265 hits to-date.  This site has seen 173,853,265 hits to-date.  This site has seen 173,853,265 hits to-date.  This site has seen 173,853,265 hits to-date.  This site has seen 173,853,265 hits to-date.  This site has seen 173,853,265 hits to-date.  This site has seen 173,853,265 hits to-date.  This site has seen 173,853,265 hits to-date.  This site has seen 173,853,265 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก พิมพ์

     อำเภอศรีราชา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2565

Image

     อำเภอศรีราชา พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และสถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอศรีราชา รวมพลังจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยได้มีการจัดริ้วขบวนกว่า 1,000 คน เดินประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยของยาเสพติด จากเทศบาลเมืองศรีราชา ผ่านตลาดศรีราชา ไปยังสนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     หลังจากริ้วขบวนพร้อมกันที่สนาม นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคง
     โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด โดยด้านการปราบปราม มุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก
     ในส่วนของการป้องกันเน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน และภายในกิจกรรมได้มีการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.