• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,853,697 hits to-date.  This site has seen 173,853,697 hits to-date.  This site has seen 173,853,697 hits to-date.  This site has seen 173,853,697 hits to-date.  This site has seen 173,853,697 hits to-date.  This site has seen 173,853,697 hits to-date.  This site has seen 173,853,697 hits to-date.  This site has seen 173,853,697 hits to-date.  This site has seen 173,853,697 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
MOU แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม พิมพ์

     สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการดำเนินงานด้านวิชาการที่สามารถส่งผลให้บุคลากรทั้งสองฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

Image

     วันที่ 24 มิ.ย.65 นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่ห้องประชุมบาหลีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของทั้ง 2 ฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
     ทั้งนี้ สาระสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นอกจากจะอยู่ที่การแลกเปลี่ยนข้อมูล การทำกิจกรรมร่วมกันและการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การวิจัยทางด้านการเกษตร ธรรมชาติ สัตว์ป่า เครื่องจักรกล  สิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ และการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์ อนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนวิทยากร ในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังร่วมกันเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาและจัดการร่วมกันในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้ตกลงร่วมกัน
     นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานสามารถการศึกษาร่วมกันภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกันมากว่า 3 ปี

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.