• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,851,867 hits to-date.  This site has seen 173,851,867 hits to-date.  This site has seen 173,851,867 hits to-date.  This site has seen 173,851,867 hits to-date.  This site has seen 173,851,867 hits to-date.  This site has seen 173,851,867 hits to-date.  This site has seen 173,851,867 hits to-date.  This site has seen 173,851,867 hits to-date.  This site has seen 173,851,867 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทลฉ. มั่นใจ งบปี 66 พร้อมดูแล 39 ชุมชน รอบพื้นที่ท่าเรือ พิมพ์

     ท่าเรือแหลมฉบังมั่นใจ งบประมาณปี 66 พร้อมดูแล 39 ชุมชน รอบพื้นที่ท่าเรืออย่างเต็มที่ โดยให้คงไว้ทั้ง 8 โครงการหลัง เผยอาจได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น หากนำเสนอแผนงานดีๆเข้ามาให้คณะทำงานพิจารณาอนุมัติ  

Image

 

     เมื่อเร็วๆ นี้  นางสิริมา กีรติยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ในปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชน จาก 39 ชุมชน รอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแตรทอง  1  ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
     นางสิริมา  กล่าวถึงแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ว่าในปี พ.ศ. 2566 นี้ ได้เชิญผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชนทั้งสิ้น 39 ชุมชนรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมบัง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้นำแต่ละชุมชนแสดงความคิดเห็นกับแผนงานต่างๆ ว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด
     สำหรับแผนงานในแต่ละปีที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบังจะรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนมาโดยตลอด ในปีนี้ 2566 ก็เช่นกัน ชุมชนได้มีมติให้คงไว้ซึ่งแผนงานเดิมทั้ง 8 โครงการ  คือ  1.พัฒนาทักษาด้านดนตรี 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 3.พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ 4.ทุนการศึกษายั่งยืน 5.ท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต 6.พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 7. ท่าเรือแหลมฉบังห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน และ 8.โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง
     นอกจากนี้ ทางผู้นำชุมชน ได้เสนอให้ท่าเรือฯเพิ่มโครงการในปี พ.ศ. 2566 เช่น 1.การเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีจะมีงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท โดยขอให้เพิ่มมากกว่านี้  2.เพิ่มการพัฒนาอาชีพที่สามารถไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ หรือฝึกอาชีพที่สามารถไปสมัครงานในท่าเรือหรือบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ได้
     นางสิริมา กล่าวต่อไปว่า  สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆนั้น ทางท่าเรือฯจะนำข้อมูลไปเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา จะอนุติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่ผู้นำชุมชนเสนอแนะหรือไม่อย่างไรต่อไป
     นอกจากแผนงานต่างๆแล้ว ท่าเรือฯ ยังมีงบประมาณให้การสนับสนุน โรงเรียน,วัด หรือประเพณีท้องถิ่นของชุมชน เพิ่มเติม  พร้อมยังมีกองทุนพัฒนาชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 7.8 ล้านบาทต่อปี ที่จะเข้ามาดูแลชุมชนอีกด้วย
     “ขอยืนยันว่า ท่าเรือแหลมฉบัง มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการดูแลชุมชน,สถานศึกษา และวัด ที่อยู่ในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ทั้ง 39 ชุมชน อย่างต่อเนื่องแน่นอน” นางสิริมา  กล่าวให้ความมั่นใจ
     นางสิริมา  กล่าวว่า  สำหรับงบประมาณที่ท่าเรือแหลมฉบังเสนอไปนั้น โดยปกติแล้วจะไม่เพิ่มหรือลดลง แต่ถ้ามีการเสนอความเห็นของแต่ละโครงการ มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นอย่างไร ในแต่ละโครงการ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ที่ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯว่าข้อเสนอแนะมีเหตุมีผลเพียงพอหรือไม่ที่จะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.