เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,728,285 hits to-date.   This site has seen 175,728,285 hits to-date.   This site has seen 175,728,285 hits to-date.   This site has seen 175,728,285 hits to-date.   This site has seen 175,728,285 hits to-date.   This site has seen 175,728,285 hits to-date.   This site has seen 175,728,285 hits to-date.   This site has seen 175,728,285 hits to-date.   This site has seen 175,728,285 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
วัฒนธรรม จัดงานเสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา พิมพ์

     วัฒนธรรม จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย“เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.นี้ เปิดตัวขบวน “เพลงเรือ สืบทอดมากว่า 200 ปี ชม ช้อป ชิมอาหารท้องถิ่น ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ของดี 25 จังหวัดภาคกลางและตะวันออก การแสดงโขน หนังใหญ่ ศิลปินดารา แฟชั่น 10 รัชสมัย ถนนสายศิลปิน ขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ยกระดับตลาดน้ำสุครีพเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่

Image

     เมื่อเวลา18.30น. วันนี้ ( 30 กรกฎาคม 2565) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเพลงเรือในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี แม่ครูรัตนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พ.ศ. 2554 ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สภาวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายวัฒนธรรม และประชาชนในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ต.บางพระอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
     นายอิทธิพล เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงวัฒนธรรม มีนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกภาค จึงได้จัดงานมหกรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย” 4 ภาค ขึ้น โดยครั้งนี้จัดงานมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้ชื่องานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคกลางและภาคตะวันออกให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติสู่สากล ที่รวบรวมกิจกรรม ทางศิลปวัฒนธรรมและการเล่น “เพลงเรือ” ที่เป็นเพลงพื้นบ้านมานานร่วม 200 ปี ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี
     นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัดพิธีไหว้ครู/ครอบครู ของศิลปิน เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม การเล่นเพลง การเล่นเพลงเรือกว่า 100 คน นำโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงโขนชุดใหญ่ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ลักษมีสีดา ชุด ยกรบ และมหกรรมการแสดงหนังใหญ่ที่หาชมได้ยาก อาทิ หนังใหญ่วัดบ้านดอน จ.ระยองหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี รวมถึงมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ศิลปินดารา ลำเพลิน วงศกร และแบม ไพลินการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand (CPOT) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย Community Cultural Product of Thailand (CCPOT) ของดีภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด ของดีจากทุกอำเภอของชลบุรี และของดีจากชาวตำบลบางพระนอกจากนี้ เชิญชม ชิม ช้อป กิจกรรมตลาดน้ำ เที่ยวถนนศิลปินจัดแสดงและจำหน่ายผลงานของศิลปินและศิลปินดีเด่น การเดินแบบการแต่งกาย 10 รัชสมัย แข่งขันยิงหนังสติ๊ก แข่งขันเรือกระด้ง ปริศนาร้อยกรองชนิดต่าง ๆที่สนุกสนาน ซุ้มชุมชนยลวิถีของดีแห่งชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชลบุรี ฯลฯ
     วัฒนธรรมแห่งชาติฯ ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ศิลปิน และศิลปินพื้นบ้าน ยกระดับตลาดน้ำห้วยสุครีพให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 02 ตุลาคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.