• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,852,086 hits to-date.  This site has seen 173,852,086 hits to-date.  This site has seen 173,852,086 hits to-date.  This site has seen 173,852,086 hits to-date.  This site has seen 173,852,086 hits to-date.  This site has seen 173,852,086 hits to-date.  This site has seen 173,852,086 hits to-date.  This site has seen 173,852,086 hits to-date.  This site has seen 173,852,086 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่ จนท.ท้องถิ่น พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา  จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น     เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Image

 

     ที่  ห้องประชุมใหญ่  เทศบาลเมืองศรีราชา  นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง   นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา   เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยมี นายเทียม  พัฒนพงศ์สิริกุล    รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา  กล่าวรายงานว่า   การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะและสมรรถนะให้เกิดแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ   สามารถใช้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงตามเจตนารมณ์    เพื่อการให้บริการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน    ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  โดยมีผู้ชำนาญการด้านกฎหมายปกครอง  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   จากสำนักงานศาลปกครองสูงสุด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ซึ่งประกอบด้วย   คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล   พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง  จำนวนทั้งสิ้น  80  คน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.