• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,613,985 hits to-date.  This site has seen 174,613,985 hits to-date.  This site has seen 174,613,985 hits to-date.  This site has seen 174,613,985 hits to-date.  This site has seen 174,613,985 hits to-date.  This site has seen 174,613,985 hits to-date.  This site has seen 174,613,985 hits to-date.  This site has seen 174,613,985 hits to-date.  This site has seen 174,613,985 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
14 ปี วันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา พิมพ์

     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี พร้อมประกาศใช้ชื่อใหม่ “คณะบริหารธุรกิจ” เดินหน้าผลิตบัณฑิตทุกระดับ วิจัย ให้บริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก  

Image

     11 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 14 ปี ณ ห้อง Banquet ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนศิษย์เก่าทุกระดับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

Image

Image

     ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้ประกาศใช้ชื่อใหม่ “คณะบริหารธุรกิจ” (Burapha Business School: BBS) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และในช่วงบ่าย คณาจารย์และนิสิตของคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรม BBS Go Green ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและผลิตพืชผักสวนครัวบริเวณพื้นที่เรือนเพาะชำของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อปลูกฝังให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องการส่งมอบสิ่งที่ดีคืนสู่สังคม และมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัย
     ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตทุกระดับ วิจัย ให้บริการวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการและการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรม ในภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นพัฒนาสู่สากลด้วยการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Image

Image

Image

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 30 กันยายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.