เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,902,501 hits to-date.   This site has seen 176,902,501 hits to-date.   This site has seen 176,902,501 hits to-date.   This site has seen 176,902,501 hits to-date.   This site has seen 176,902,501 hits to-date.   This site has seen 176,902,501 hits to-date.   This site has seen 176,902,501 hits to-date.   This site has seen 176,902,501 hits to-date.   This site has seen 176,902,501 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สภา ทม.ศรีราชา ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่ 3  ประจำปี  2565 ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง

Image

     ที่  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  โดยนายฉัตรชัย  ทิ่มกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา , นายประภัส เจริญสันติสุข  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และ นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เสนอขออนุมัติกันเงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  กรณียังมิได้เกิดหนี้ผูกพัน เนื่องจากบางโครงการจำเป็นต่อหน่วยงาน และท้องถิ่น อาทิ โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยพรนายกถึงปลายสะพานท่าเทียบเรือ ครุภัณฑ์สนาม  เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

     ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการต่างๆ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน  ซึ่งทุกญัตติมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการงาน สมาชิกสภา ร่วมพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้งบประมาณคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.