เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,713,276 hits to-date.   This site has seen 174,713,276 hits to-date.   This site has seen 174,713,276 hits to-date.   This site has seen 174,713,276 hits to-date.   This site has seen 174,713,276 hits to-date.   This site has seen 174,713,276 hits to-date.   This site has seen 174,713,276 hits to-date.   This site has seen 174,713,276 hits to-date.   This site has seen 174,713,276 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
งานมหกรรมสุขภาพ อำเภอศรีราชา พิมพ์

     สาธารณสุขอำเภอศรีราชา จัดงานมหกรรมสุขภาพ อำเภอศรีราชา โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมประจำปีงบประมาณ 2565

Image

     ที่ แปซิฟิคฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอศรีราชา รักษาราชการแทน นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสุขภาพอำเภอศรีราชา โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
     จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของประชาชนไทย ที่มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถของประชาชนในการนำข้อมูลด้านสุขภาพมาใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถนำ ข้อมูลด้านสุขภาพต่าง ๆ ไปใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุด ความสามารถข้างต้น เรียกว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่ง คือ ระดับความรอบรู้ และความสามารถของบุคคลในการกลั่นกรอง ประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากทุกช่องทาง และตัดสินใจจาก ข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินแล้วที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม

Image

Image

Image

Image

Image

     อำเภอศรีราชา เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านประชากร และพื้นที่เศรษฐกิจ ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 3 แสนเศษ แต่ที่มาอยู่ในพื้นที่ จริงมากกว่า 1 ล้านคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 12 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของท้องถิ่น 7 แห่ง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 121 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 1990 คน จากประเด็นปัญหาดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชาจึงจัดงานมหกรรมสุขภาพ อำเภอศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพโดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน และมีการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน และนำเสนอนวัตกรรม จากกลุ่มงานต่างๆ จำนวน 8 บูธ ได้แก่ กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข, ส่งเสริมสุขภาพ, คุ้มครองผู้บริโภค, ควบคุมโรคติดต่อ, ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ,แพทย์แผนไทย,อนามัยสิ่งแวดล้อม และ อสม.ดีเด่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 26 พฤศจิกายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.