เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,712,460 hits to-date.   This site has seen 174,712,460 hits to-date.   This site has seen 174,712,460 hits to-date.   This site has seen 174,712,460 hits to-date.   This site has seen 174,712,460 hits to-date.   This site has seen 174,712,460 hits to-date.   This site has seen 174,712,460 hits to-date.   This site has seen 174,712,460 hits to-date.   This site has seen 174,712,460 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมสภา ทม.ศรีราชา อนุมัติในทุกญัตติ พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  4 ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติในทุกญัตติ

Image

     ที่  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  นายอนันต์  วนไพศาล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีนายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง    นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว   
     สำหรับสาระที่สำคัญในการประชุมพอสรุปได้ดังนี้คือ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2566 – 2570  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปในหลายญัตติ และขออนุมัติกันเงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในแผนงานบริหารทั่วไปในอีกหลายญัตติ  ซึ่งในประชุมก็ได้พิจารณาอนุมัติในทุกญัตติ  ซึ่งก็จะได้นำเสนอกับส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบทางราชการต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 26 พฤศจิกายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.