• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,827,979 hits to-date.  This site has seen 178,827,979 hits to-date.  This site has seen 178,827,979 hits to-date.  This site has seen 178,827,979 hits to-date.  This site has seen 178,827,979 hits to-date.  This site has seen 178,827,979 hits to-date.  This site has seen 178,827,979 hits to-date.  This site has seen 178,827,979 hits to-date.  This site has seen 178,827,979 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ม.บูรพา และ สกพอ. จัดแสดงผลงาน“EEC Local Wisdom” พิมพ์

     มหาวิทยาลัยบูรพา และ สกพอ. นัดพบชุมชนท่องเที่ยวกับภาคีเครือข่าย จัดแสดงผลงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น “EEC Local Wisdom”

Image

 

     มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดงานแสดงผลงานการท่องเที่ยวชุมชนในอีอีซี และ Business Matching “EEC Local Wisdom” ต่อยอดผลผลิตและผลลัพธ์การยกระดับศักยภาพบุคลากร และการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้าง Ecosystem ของการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานการท่องเที่ยวชุมชนในอีอีซี และ Business Matching “EEC Local Wisdom” พร้อมกล่าวนโยบายและความสำคัญของการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ที่จังหวัดให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ รวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมรองรับการพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร สกพอ. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน และมีชุมชนท่องเที่ยวเข้าร่วมแสดงผลงาน 20 ชุมชน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชน (EEC Model-Type B - Tourism Ecosystem and Community based Tourism) มาต่อยอดให้เกิดผลกระทบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมดำเนินงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในปี 2564 ซึ่ง สกพอ. โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน ได้กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ EEC ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนและเมืองที่ทันสมัย รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ครอบคลุมถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการมีงานทำ เพิ่มรายได้ เศรษฐกิจชุมชนขยายตัว สินค้าไทยสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
     โครงการนี้ เน้นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับชุมชน ตลอดจน Ecosystem การท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งระบบ เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับโลก (EEC Local Wisdom to Global) ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชน โดยมีเป้าหมายยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ 12 ชุมชน และมีบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ กว่า 1,700 คน ด้วยหลักสูตรอบรม จำนวน 7 หลักสูตร ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรได้รับการยกระดับทักษะในพื้นที่ 3 จังหวัด มากกว่า 20 ชุมชน รวม 1,480 คน และในวันนี้ ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ 9 ชุมชน ได้ร่วมเสวนา การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและผลจากการที่ได้รับการยกระดับศักยภาพในรูปแบบ On-the-Job Coaching และ Project-based Learning และความคาดหวังในการพัฒนาศักยภาพต่อไปในอนาคต 
     ทั้งนี้ บูทแสดงผลงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วยผลงานประเภทโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอาหารที่ขึ้นชื่อของแต่ละชุมชน เปิดให้สมาคม ชมรม องค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจได้เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลอดทั้งวันที่ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 13 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.