• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,530,414 hits to-date.  This site has seen 175,530,414 hits to-date.  This site has seen 175,530,414 hits to-date.  This site has seen 175,530,414 hits to-date.  This site has seen 175,530,414 hits to-date.  This site has seen 175,530,414 hits to-date.  This site has seen 175,530,414 hits to-date.  This site has seen 175,530,414 hits to-date.  This site has seen 175,530,414 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
มหกรรมแสดงสินค้ากลุ่มล้านนาตะวันออก พิมพ์

     กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก  โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดงาน มหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มล้านนาตะวันออก ประจำปี 2565

Image

     ที่  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศรีราชา นายนิติ  วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวให้การต้อนรับนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
     จากนั้นได้ร่วม เปิดโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย สู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน 2 ยกทัพขบวนสินค้าเกษตรปลอดภัย จากยอดดอย สู่ชายเล เพื่อเชื่อมโยงล้านนาตะวันออก สู่เส้นทางการค้าฝั่งทะเลตะวันออก เมืองศรีราชา ชลบุรีเพื่อ เป็นการ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน “4 Green Network” ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศไทย ในการผลิตอาหาร ให้มีคุณภาพและ ปลอดภัยสร้างความมั่นคงด้านอาหารในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าเกษตร สนับสนุนการเป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รองรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นที่รู้จักแก่ต่างประเทศ และเป็นการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ สร้างการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของสินค้าเกษตร สร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยในภาคเหนือตอนบน 2 คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีระบบและกลไกในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม
     โดยในงานพบกับ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูปทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน สินค้าโดเด่นของ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก คุณภาพดี มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค การจัดนิทรรศการ และกิจกรรม Business Matching  โดยงานจะมีในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2565 นี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.