เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,014,557 hits to-date.   This site has seen 178,014,557 hits to-date.   This site has seen 178,014,557 hits to-date.   This site has seen 178,014,557 hits to-date.   This site has seen 178,014,557 hits to-date.   This site has seen 178,014,557 hits to-date.   This site has seen 178,014,557 hits to-date.   This site has seen 178,014,557 hits to-date.   This site has seen 178,014,557 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
ทม.ศรีราชา เตรียมประชุมรับฟังความเห็นโครงการพัฒนาเกาะลอย พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา เตรียมจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะลอย

Image

     ด้วยเทศบาลเมืองศรีราชามีความประสงค์จะจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะลอย โป๊ะเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองศรีราชา ยกระดับการให้บริการ การเดินทางขนส่งทางเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้าง โป๊ะเทียบเรือ ในส่วนที่เป็นพื้นที่ทะเล บริเวณสะพานท่าเทียบเรือโดยสารเกาะลอย จะเป็นส่วนสำคัญในการแสดงออกถึงศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยจะทำการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 40.60 เมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,786,200 บาท รวมถึงการก่อสร้างทางเดินชมทัศนียภาพ (Skywalk) ซึ่งยื่นเหนือทะเลและสูงจากพื้นดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ชื่นชมธรรมชาติมีระบบแสง สี เสียง และทางเดินชมทัศนียภาพเชื่อมต่อด้านบนวัดเกาะลอย ศูนย์แสดงประวัติศาสตร์ เป็นอาคารที่เป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำบลศรีราชาและ อาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ พร้อมระบบครัวแบบครบวงจร  พร้อมทั้งพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP หรือสินค้าที่ระลึกของศรีราชา โดยอาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนี้ จะนำหัวรถไฟเก่าของเทศบาลเมืองศรีราชา มาประยุกต์ใช้ประกอบ ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 132,000,000 บาท
     ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลเมืองศรีราชา จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนว่าเห็นด้วยกับการจัดทำโครงการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร โดยจะมีการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม นี้  บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.