เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,727,541 hits to-date.   This site has seen 175,727,541 hits to-date.   This site has seen 175,727,541 hits to-date.   This site has seen 175,727,541 hits to-date.   This site has seen 175,727,541 hits to-date.   This site has seen 175,727,541 hits to-date.   This site has seen 175,727,541 hits to-date.   This site has seen 175,727,541 hits to-date.   This site has seen 175,727,541 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคาร พิมพ์

     ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคาร  ประจำปี 2565

Image

     ที่ อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย โดยศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย ได้มีการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคาร  โดยได้จำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ชั้น 4 ของอาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ก็ได้เข้างับเหตุในเบื้องต้นตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งที่ศูนย์นี้จะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จึงต้องมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายให้ปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด

Image

     โดย นายแพทย์วิทยา  โชคชัยไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  สภากาชาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการซ้อมแผนในครั้งนี้ กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและ สมรรถนะตามแผนโครงการ คณะทำงานการป้องกันอัคคีภัยได้เล็งเห็นความสำคัญของชีวิตเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ประกอบกับผู้ป่วยพักค้างที่อยู่บริบาลผู้สูงอายุ ชั้น 4 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก หากเกิดเหตุ อัคคีภัยขึ้น อาจก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา บุคลากร ประจำปี 2565 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทุกคน รวมถึงพนักงาน Outsource จำนวนทั้งหมด 160 คน    

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติในการใช้เครื่องมือดับเพลิง การใช้ อุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการซ้อมแผนครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะมีข้อผิดพลาดบ้าง ทางศูนย์ก็จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 02 ตุลาคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.