เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,874,964 hits to-date.   This site has seen 176,874,964 hits to-date.   This site has seen 176,874,964 hits to-date.   This site has seen 176,874,964 hits to-date.   This site has seen 176,874,964 hits to-date.   This site has seen 176,874,964 hits to-date.   This site has seen 176,874,964 hits to-date.   This site has seen 176,874,964 hits to-date.   This site has seen 176,874,964 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา ประชุมคัดเลือก คกก.การศึกษา พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมคัดเลือกประธานและคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองศรีราชา

Image

     ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานและคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองศรีราชา  โดยในที่ประชุมได้เลือกนายโกศล ดาราพิสุทธ์ เป็นประธานคณะกรรมการ

Image

Image

Image

Image

Image

Image


     ทั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาการการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้การบริหารอย่างมีส่วนร่วมและใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองศรีราชา มีพันธกิจและบทบาทหน้าที่ในการ จัดหาครูบุคลากร ให้เพียงพอ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ จัดสุขาภิบาลและโภชนาการให้มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา กีฬา นันทนาการ งานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ปรับปรุง จัดหาและพัฒนา อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.