เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,995,420 hits to-date.   This site has seen 174,995,420 hits to-date.   This site has seen 174,995,420 hits to-date.   This site has seen 174,995,420 hits to-date.   This site has seen 174,995,420 hits to-date.   This site has seen 174,995,420 hits to-date.   This site has seen 174,995,420 hits to-date.   This site has seen 174,995,420 hits to-date.   This site has seen 174,995,420 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“ดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” พิมพ์

     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันเก็บเกี่ยวข้าว" ประจำปี พ.ศ.2565

Image

     วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันเก็บเกี่ยวข้าว" โดยมี อาจารย์ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กล่าวรายงาน และสาธิตการเกี่ยวข้าว การฟาดข้าวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนากร กฤษณชาญดี หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ถึงประเพณีการเก็บเกี่ยวข้าวตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของนักศึกษาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งจิตอาสาสังกัดคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
     กิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าว หรือที่เรียกว่า “ดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของ “ชาวเกษตรบางพระ” ยังคงดำรงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น เป็นกุศโลบายในการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินกิจกรรม ณ แปลงนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 28 มกราคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.